دکتر مجید خجسته پور در گفتگو با وب دا گفت: استفاده از رابطین سلامت در شهرها و روستاها یکی از بهترین راه های اجتماعی شدن حوزه بهداشت و درمان می باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه اظهار داشت: رابطین سلامت عاشقانه و داوطلبانه در راه ارتقاء سطح سلامت جامعه گام برداشته و با نقش فعال خود برای حل مسائل مرتبط با سلامتی و رسیدن به سطح قابل قبول سلامت با مردم ارتباط سازنده برقرار میکنند.

این مقام مسئول ضمن اشاره به استقبال مردم شهرستان فیروزه و پیشگام بودن آنان در تعامل و همکاری با بهداشت به عنوان سفیر سلامت عنوان کرد: در پایان سال 1398 تعداد سفیران سلامت و رابطین بهداشت شهرستان 1404 نفر بوده و با تلاش واحد آموزش و ارتقاء سلامت این شبکه و تعامل مردم فهیم شهرستان تعداد سفیران در 9 ماه نخست سال جاری به 6130 نفر افزایش یافته است.

دکتر خجسته پور در پایان اظهار داشت: نقش سفیران در گسترش بهداشت و افزایش آگاهی جامعه و خصوصا نقش مادران و بانوان در خانواده به عنوان یکی از پایه های اساسی تربیت و آموزش بر هیچ کس پوشیده نیست و در همین راستا همزمان با اجرای طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در این شهرستان، طرح مادران سفیر خانوار با هدف توانمندسازی مادران و بانوان نیز در حال انجام میباشد تا با آگاه سازی و آموزش مادران به عنوان یکی از بازوان اصلی خانواده بتوانیم شاهد رشد سطح بهداشت در جامعه باشیم.