مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه از اجرای مرحله پنجم غربالگری کووید ۱۹ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش وب دا، دکتر مجید خجسته پور با اشاره به مراحل قبلی غربالگری در شهرستان فیروزه گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون چهار مرحله غربالگری در شهرستان اجرایی شده است و در حال حاضر با توجه روند فزاینده مبتلایان در موج چهارم، عملیات اجرایی پنجمین مرحله با رویکرد جدید آغاز شده است.
دکتر خجسته پور افزود: در این روش که با هدف تشخیص زودهنگام بیماران و بررسی خانواده ها، جلوگیری از گسترش بیماری و کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان ها انجام می‌شود، تیم‌های مراقبتی به‌صورت تلفنی با تک‌تک خانوارها تماس گرفته و با پرسش چند سؤال از وضعیت سلامتی ایشان مطلع می‌شوند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه با اشاره به رویکرد جدید در پنجمین مرحله غربالگری کووید ۱۹ عنوان کرد: در راستای اجرای سریع‌تر و بهتر غربالگری کووید-۱۹، این مرحله از غربالگری با رویکرد نظام ارجاع و نظارت کامل تیم های عملیاتی-نظارتی اجرا می‌شود و پس از تماس تلفنی تیم های مراقبت با مردم، براساس اطلاعات دریافت شده، فرد به مراکز خدمات جامع سلامت جهت بررسی های تکمیلی و در صورت نیاز انجام تست سریع یا PCR کرونا ارجاع داده می‌شود. 
این مقام مسئول در پایان گفت: از مردم خواهشمندیم به تماس‌های تلفنی تیم‌های مراقبت شبکه بهداشت پاسخ داده و با دقت و صداقت، علائم بیماری و وضعیت سلامت افراد خانواده خود را بیان نمایند چرا که تسریع در اجرای طرح نیازمند مشارکت تک‌تک شهروندان با پاسخگویی به‌موقع به تماس مراقبین سلامت و بهورزان می باشد.