به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فیروزه، نشست هم اندیشی واحدهای ستادی این شبکه با محوریت بررسی سند ملی بیماری های غیرواگیر برگزار شد.

کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر شبکه بهداشت در این جلسه اظهار داشت:  بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت، چهار بیماری غیرواگیر مهم بوده که حدود 70 درصد از مرگ های جامعه به علت ابتلا به این بیماری ها رقم میخورد و متاسفانه به علت بار بیماری های غیرواگیر و بار مالی مربوط به آن ها، بیماری های غیرواگیر به عنوان تهدیدی جدی در نظام سلامت کشور به شمار می آیند.

مرضیه عبداله آبادی افزود: سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر شامل سیزده هدف ملی با تاکید بر بیماریهای قلبی-عروقی، سرطان، دیابت، بیماریهای مزمن تنفسی و سایر بیماری های غیرواگیر و توجه به عوامل خطر این بیماری ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین شده است.

وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای این سند ملی ادامه داد: شناخت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و سیاست گذاری برای مقابله با آنها و استفاده از کلیه ظرفیت های برون و درون بخشی می تواند نقش به سزایی در مدیریت، پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر داشته باشد.

عبداله آبادی اشاره به عوامل خطر بیماری‌های واگیر افزود: تغذیه ناسالم، کم‌تحرکی و مصرف دخانیات  در پی تغییر سبک زندگی از مهمترین عوامل خطر مطرح در بیماری‌های غیرواگیر می باشند.

کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر شبکه بهداشت در پایان با تاکید بر برنامه ریزی جهت استفاده از تمام ظرفیت های شهرستان فیروزه گفت: برای تحقق اهداف و برنامه های سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در سطح شهرستان بایستی از تمامی ظرفیت‌های موجود و همکاری سایر دستگاه های مربوطه و توان و ظرفیت رسانه ها به عنوان پل ارتباطی دست‌اندرکاران حوزه سلامت با مردم؛ در راستای انتقال آموزش ها و آگاه سازی جامعه برنامه ریزی کرد.