به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه؛ جلسه درون بخشی به مناسبت هفته بدون دخانیات با حضور معاون بهداشت و مسئولین واحدهای ستادی این شبکه برگزار گردید.
دکتر حامد جزجلالیان، معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان فیروزه با تاکید بر اهمیت ترک مواد دخانی و ارتباط آن با وضعیت سلامت مردم تصریح کرد: یکی از اولویت های اجرای برنامه های این هفته بایستی تمرکز بر آموزش تاثیرات مضر مصرف دخانیات از جمله سرطان، بیماری های تنفسی مزمن و خطرات مواجهه با دود دست دوم و سوم آن باشد.
مهندس حامد بردبار، مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان فیروزه نیز با اشاره به برنامه های قابل اجرا در این هفته افزود: شعار امسال سازمان بهداشت جهانی " تعهد برای ترک دخانیات" بوده و با توجه به شعار ملی امسال "تعهد من، ترک قلیان" و عناوین ایام هفته ملی بدون دخانیات از ۴ الی ۱۰ خرداد ماه، بایستی برنامه بازدید مشترک از اماکن فروش محصولات دخانی و تجهیزات قلیان، آموزش قوانین دخانیات، برگزاری جلسه برای رابطین بهداشت و انجام تبلیغات محیطی در دستور کار بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای این شبکه قرار گیرد.